El concurs

Des de l’1 de maig fins l’1 de juliol, vos convidem a participar en la tercera edició del ‘Concurs fotogràfic El Camp d’Elx’, en la que, enllaçant la fotografía i les tradicions, pretenem reivindicar i posar en valor, la vinculació a la cultura de l’aigua i l’agricultura, patrimoni que poc a poc va desapareixent per la modernització i la falta de relleu generacional.

El protagonisme en aquesta edició serà per al sistema de regadiu agrícola tradicional, que ha condicionat el cultiu de la palmera i altres plantacions, aixó com el creixement, econòmic, social i agrari del municipi. Amb aquesta iniciatica es pretén posar en valor el patrimoni hidràulic tan característic de la nostra zona, i reivindicar la seua protecció i conservació.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Desde el 1 de mayo y hasta el 1 de julio, os invitamos a participar en la tercera edición del ‘Concurs fotogràfic El Camp d’Elx’, en la que, enlazando fotografía y las tradiciones, pretendemos reivindicar y poner en valor la vinculación a la cultura del agua y la agricultura, patrimonio que poco a poco va desapareciendo por la modernización y la falta de relevo generacional.

El protagonismo en esta edición será para el sistema de regadío agrícola tradicional, que ha condicionado el cultivo de la palmera y otras plantaciones, así como el crecimiento económico, social y agrario del municipio . Con esta iniciativa se pretende poner en valor el patrimonio hidráulico, tan característico de nuestra zona, y reivindicar su protección y por lo tanto su conservación.