El concurs

Des de l’1 de maig fins l’1 de juliol, vos convidem a participar en la quarta edició del ‘Concurs fotogràfic El Camp d’Elx’, en la que, enllaçant la fotografía i el camp d’Elx, pretenem reivindicar i posar en valor, la riquesa i bellesa del nostre paisatge, i la importància de la tradició agrícola d’Elx, que se remonta a segles d’història.

El protagonisme en aquesta edició serà per als cultius agrícoles tradicionals i plantes silvestres del camp d’Elx. Es tracta d’imatges de cultius agrícoles de qualsevol tipologia situats en l’entorn rural de les pedanies del camp d’Elx, així com també de plantes silvestres tradicionals de l’horta i serres Il·licitanes, que mostren la biodiversitat botànica natural del terme municipal d’Elx.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Desde el 1 de mayo y hasta el 1 de julio, os invitamos a participar en la cuarta edición del ‘Concurs fotogràfic El Camp d’Elx’, en la que, enlazando la fotografía y el ‘camp d’Elx’, pretendemos reivindicar y poner en valor la riqueza y belleza de nuestro paisaje y la importancia de la tradición agrícola de Elche, que se remonta a siglos de historia.

El protagonismo en esta edición será para los cultivos agrícolas tradicionales y plantas silvestres del camp d’Elx. Se trata de imágenes de cultivos agrícolas de cualquier tipología ubicados en el entorno rural de las pedanías del camp d’Elx, así como también de plantas silvestres tradicionales de la huerta y sierras Ilicitanas, que muestren la biodiversidad botánica natural del término municipal de Elche.